Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over het gebruik van de database, dan kunt u mij langs deze weg contacteren. Ikzelf heb helaas niet de geschiedkundige kennis die mijn vader had. Inhoudelijke vragen ivm artikels kan ik helaas niet beantwoorden.

Bart Hoornaert

Contact formulier

Jouw bericht is verstuurd
Wat is je naam ?
Geef een geldig email-adres
Typ een bericht